Opplæringskontoret for Hardanger er et tverrfaglig opplæringskontor med ansvar for oppfølging av lærlingene i Eidfjord, Ullensvang og Odda.

I et marked hvor det stadig blir større krav til effektivisering kan oppfølging av lærling være en belastning. Belastningen kan gå ut over effektiviteten i bedriften og i verste fall kan det gå ut over læreforhold/arbeidsforhold til lærling og andre ansatte.

Som medeier av Opplæringskontoret for Hardanger får du bistand til oppfølging og kvalitetsikring av lærlingens utdanning.

Lærefag

Alle bedrifter som tek på seg opplæring av ein eller fleire lærlingar, må først vere godkjende som lærebedrift. Det er Fylkeskommunen v/Yrkesopplæringsnemnda som godkjenner lærebedrifter etter søknad. Fylkeskommunen der lærebedrifta er lokalisert, gir godkjenning for kvart enkelt fag lærebedrifta skal kunne ha lærling i.

Normal sakshandsamingstid på søknaden vil variere frå ei veke til ein månad. Godkjenning som lærebedrift kan gjevast til enkeltbedrift, offentleg etat/ institusjon, opplæringskontor eller opplæringsring.

Ulike opplæringsløp

Alle har en rett til tre år opplæring etter fullført grunnskole.

Mulighet for fleksibelt løp med større del av undervisning i bedrift.

Følg oss på Facebook

Opplæringskontoret for Hardanger har egen facebookside som oppdateres med aktuelle saker, arrangement, meningsutvekslinger, tips, bilder, video.

Ledig stilling

Opplæringskontoret for Hardanger søker etter Opplæringskonsulent.

 

Arbeidsoppgaver blir å bistå lærlinger og lærebedrifter og å bistå til å drive et godt lokalt tverrfaglig Opplæringskontor.

Blant annet ved å:

Opprette lærekontrakter,

Gjennomføre kurs for nye lærlinger,

Bistå med gjennomføre av HMS kurs for andre års lærlinger

Organisere teori opplæring. (Både Vg1, Vg2 og Vg3 der dette er nødvendig)

Melde lærlinger opp til fagprøve etter endt opplæring.

Delta aktivt i formidlingen av lærlingene.

Holde virksomhetene à jour med utviklingen i fagene.

Markedsføre lærefagene. (I diverse møter for bedrifter,

på messer, på skoler for elever og foreldre .

Bistår med INFO opp mot Ungdomskoler både elever og foreldre,

Videregående skoler, NAV mfl

Dialog med Hordaland Fylkeskommune om eventuelle utfordringer,

endringer med mer i læreforhold.

Fagbrevutdeling m.m.

 

Egenskaper:

Gode samarbeidsevner, Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, Initiativrik og løsningsorientert, Strukturert og tydelig, Serviceinnstilt med gode gjennomføringsevne, samt kapasitet til å håndtere flere parallelle arbeidsoppgaver.

Relevant utdanning og erfaring fra lignende arbeid kan være en fordel.

 

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med Daglig leder Terje Rognsvåg Tlf 91716107 e-post: post@okhardanger.no

Søknads frist 20.08.2018

 

 

OPPLÆRINGS

kontoret

f o r   H a r d a n g e r

Kontakt oss

Eitrheimsvegen 18

5750 ODDA

Tlf.: 53 64 65 00

E-post: post@okhardanger.no

Terje Rognsvåg

Mob.: 917 16 107

 

Hildegunn Espe

Mob.: 469 05 706

Annen informasjon

Copyright ® 2015 okhardanger.no