Opplæringskontoret for Hardanger er et tverrfaglig opplæringskontor med ansvar for oppfølging av lærlingene i Eidfjord, Ullensvang og Odda.

I et marked hvor det stadig blir større krav til effektivisering kan oppfølging av lærling være en belastning. Belastningen kan gå ut over effektiviteten i bedriften og i verste fall kan det gå ut over læreforhold/arbeidsforhold til lærling og andre ansatte.

Som medeier av Opplæringskontoret for Hardanger får du bistand til oppfølging og kvalitetsikring av lærlingens utdanning slik at bedriften kan konsentrere seg om det daglige opplæringsarbeidet til glede for lærling og bedriften selv !

Det er pdd 50 bedrifter (store og små) som er eiere av Opplæringskontoret. Representanter fra bedriftene møter på Årsmøtet som normalt er i mars måned. Årsmøtet som er Opplæringskontoret sin øverste myndighet fastsetter vedtekter, kontingent, velger representanter til Styret m.m.

Administarasjon

Ansatte:

Terje Rognsvåg, er daglig leder.

Hildegunn Espe er ansatt som Opplæringskonsulent.

Solfrid Flotve er ansatt som lærling i Kontor og Administrasjonsfaget men er i mamma-permisjon frem til april 2019.

Kontoret skal ta seg av det administrative arbeidet med lærlingene og sørge for kvalitetssikring av opplæringen. 

Åpningstider:

Kontortelefon er betjent fra 08.00-15.30 alle dager. Dersom vi ikke svarer på ditt anrop, legg igjen beskjed! Vi ringer deg da opp igjen!

Daglig leder er som regel å treffe hver morgen fra kl 08.00 på kontoret. Da vi har som målsetting å være mest mulig ute hos kundene vil det være sikrest for deg å treffe oss dersom du avtaler møtetidspunkt i forkant over telefon.

OPPLÆRINGS

kontoret

f o r   H a r d a n g e r

Kontakt oss

Eitrheimsvegen 18

5750 ODDA

Tlf.: 53 64 65 00

E-post: post@okhardanger.no


Terje Rognsvåg

Mob.: 917 16 107


Hildegunn Espe

Mob.: 469 05 706

Annen informasjon