OPPLÆRINGS

kontoret

f o r   H a r d a n g e r

Kontakt oss

Eitrheimsvegen 18

5750 ODDA

Tlf.: 53 64 65 00

E-post: post@okhardanger.no

Daglig leder

Terje Rognsvåg

Mob.: 917 16 107


Opplæringskonsulent

Wenke Skudal

Mob.: 942 97 385


Annen informasjon

Copyright ® 2015 okhardanger.no

Lærefag

Alle bedrifter som tek på seg opplæring av ein eller fleire lærlingar, må først vere godkjende som lærebedrift. Det er Fylkeskommunen v/Yrkesopplæringsnemnda som godkjenner lærebedrifter etter søknad. Fylkeskommunen der lærebedrifta er lokalisert, gir godkjenning for kvart enkelt fag lærebedrifta skal kunne ha lærling i.

Normal sakshandsamingstid på søknaden vil variere frå ei veke til ein månad. Godkjenning som lærebedrift kan gjevast til enkeltbedrift, offentleg etat/ institusjon, opplæringskontor eller opplæringsring.

Opplæringskontoret for Hardanger er et tverrfaglig opplæringskontor med ansvar for oppfølging av lærlingene i Ullensvang og Eidfjord.

I et marked hvor det stadig blir større krav til effektivisering kan oppfølging av lærling være en belastning. Belastningen kan gå ut over effektiviteten i bedriften og i verste fall kan det gå ut over læreforhold/arbeidsforhold til lærling og andre ansatte.

Som medeier av Opplæringskontoret for Hardanger får du bistand til oppfølging og kvalitetsikring av lærlingens utdanning.

Ulike opplæringsløp

Alle har en rett til tre år opplæring etter fullført grunnskole.

Mulighet for fleksibelt løp med større del av undervisning i bedrift.

Følg oss på Facebook

Opplæringskontoret for Hardanger har egen facebookside som oppdateres med aktuelle saker, arrangement, meningsutvekslinger, tips, bilder, video.