OPPLÆRINGS

kontoret

f o r   H a r d a n g e r

Kontakt oss

Eitrheimsvegen 18

5750 ODDA

Tlf.: 53 64 65 00

E-post: post@okhardanger.no

Daglig leder

Terje Rognsvåg

Mob.: 917 16 107


Opplæringskonsulent

Wenke Skudal

Mob.: 942 97 385

Annen informasjon

Copyright ® 2015 okhardanger.no

Lærekandidat har tilpasset opplæringsplan fører frem til kompetansebevis.

Lærekandidatordningen er mye likt som Lærlingeordning. Det kan være sammensatt av to år skole og deretter to år som lærekandidat ute i bedrift eller opp til fire år i bedrift. Innehold i opplæring for en lærekandidat kan i langt større grad tilpasses den enkeltes evner.   Eksempel på lærekandidat kan være - Ungdom som er veldig flink med å reparere biler. Dersom en finner en bedrift som ønsker å ansette lærekandidaten kan en gå fire år i opplæring i bedrift, direkte fra 10klasse. Det vil oftest da være fornuftig i dette eksempelet å ta yrkesteori.  Dette skal bedrift/opplæringskontor i et slikt tilfelle tilrettelegge for. I dette eksempelet velger en da bort Norsk, Engelsk, Matte og de andre allmenn fagene. Ved endt opplæring går en opp til "fagprøve" og  dersom en består får en et kompetansebevis. Et annet eksempel er en person som ønsker å arbeide med barn. Vi pleier å dele barn inn i tre grupper etter alder og det er fra 0-6 fra 6-12 og fra 12-18. Dersom en skal få fagbrev som Barne og Ungdomsarbeider må en ha opplæring i alle gruppene. Dersom en er lærekandidat kan en for eksempel bare velge gruppen fra 0-6 år.  Dette gjør ordningen veldig fleksibel og en kan også senere bygge på til fullt fagbrev om det er ønskelig. For oss er det litt viktig når vi anbefaler ordningen at vi har snakket med arbeidsgiver og at den planlagte kompetansen gir en mulighet for jobb i fremtiden.

Lærling (opp til 4 år i bedrift) med krav til bestått  teori fører frem til fag/svennebrev.

Lærling

1 år

Skole og/eller Bedrift

2år

Skole og/eller Bedrift

Skole og/eller Bedrift

3år

Skole og/eller Bedrift

4år

Læreplan i henhold til regler for faget.:

- inneholder et på forhånd bestemt fagområde

- inneholder en på forhånd bestemt yrkesteori

- inneholder en på forhånd bestemt del fellesfag (lik for alle yrkesfag)(Norsk VG1+VG2, Engelsk VG1+VG2, Matte VG1,Naturfag VG1 og, Samfunnslære VG2)

Fagprøve - Fagbrev/Svennebrev

Lærling er en yrkesutøver som inngår lovfestet lærekontrakt i et lærefag med en godkjent arbeidsgiver. Vanligvis går opplæringen over to år i bedrift etter først to års  skolegang i videregående skole, men det finnes varianter av ordningen. I alle fag er det nå mulighet (dersom bedrift og lærling ønsker det) at all opplæring skjer etter fastlagt plan i en bedrift. Opplæringen skal forberede lærlingen på fag/svenneprøve i faget. Lærlinger som skal gå opp til fagprøve skal normalt ha bestått alle fellesfag i tillegg til yrkesteori. Dette må bedrift tilrettelegge for også der hele eller større del av opplæring foregår i bedrift. Normalt så vil fire år læretid i bedrift medføre en dag teoriundervisning i uken alle fire år.Viktige forhold som bør vurderes før en velger å påbegynne utdanning

          for få læreplasser i andre fag.

          for få lærlinger i enkelte fag og

          Dersom ikke fylket kan formidle opplæring i bedrift (læreplass)skal de tilrettelegge også for VG3 i skole (Dette gjelder bare for de som har ungdomsretten).

Dersom dere har spørsmål så ta gjerne kontakt med oss!

Ulike Opplæringsløp

Alle har en rett til tre år opplæring etter fullført grunnskole (Ungdomsrett)

Mulighet for fleksibelt løp med større del av undervisning i bedrift

Ulike opplæringsløp

Lærekandidat (opp til 4 år i bedrift).

2år

Skole og/eller Bedrift

4år

Skole og/eller Bedrift

Skole og/eller Bedrift

1 år

Skole og/eller Bedrift

Tilpasset læreplan:

-  kan inneholde alt eller et begrenset område av fagområde

- kan inneholde alt eller et begrenset område av yrkesteori

-kan inneholde ingenting, alt eller et begrenset område av fellesfag (Norsk VG1+VG2, Engelsk VG1+VG2, Matte VG1,Naturfag VG1 og, Samfunnslære VG2)

3år

Kompetanseprøve - Kompetansebevis

Lærekandidat er en yrkesutøver som inngår lovfestet opplæringskontrakt i et lærefag med en godkjent arbeidsgiver.